Offentligt uppdrag på Alfredshällskolan, Lomma kommun 2001.