VRAK I ÖRESUND. "FUSION" Förliste 1993, 3 sjömil norr om Gilleleje.

Föregående | Hem | Nästa